forbot
+38 (050) 445-57-78
  • Biofuel
Quầy trưng bày
 Vỏ hạt hướng dương
 Vỏ hạt hướng dương
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
Nhiên liệu sinh học
Nhiên liệu sinh học
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
1300.00 UAH
Nhiên liệu lò đốt
Nhiên liệu lò đốt
Khối nhiên liệu
Khối nhiên liệu
 Nhiên liệu sinh thái
 Nhiên liệu sinh thái
 Nhiên liệu sinh thái
 Nhiên liệu sinh thái
Nhiên liệu lò hơi
Nhiên liệu lò hơi
Viên thỏi nhiên liệu
Viên thỏi nhiên liệu
Nhiên liệu sinh học
Nhiên liệu sinh học
 Vỏ hạt hướng dương
 Vỏ hạt hướng dương
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
Nhiên liệu sinh học
Nhiên liệu sinh học
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
Nhiên liệu lò đốt
Nhiên liệu lò đốt
Khối nhiên liệu
Khối nhiên liệu
 Nhiên liệu sinh thái
 Nhiên liệu sinh thái
 Nhiên liệu sinh thái
 Nhiên liệu sinh thái
Nhiên liệu lò hơi
Nhiên liệu lò hơi
Viên thỏi nhiên liệu
Viên thỏi nhiên liệu
Nhiên liệu sinh học
Nhiên liệu sinh học
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
 Vỏ hạt hướng dương
Đang có sẵn
Nhóm:  Vỏ hạt hướng dương
Bánh nhiên liệu
Đang có sẵn
Nhóm: Bánh nhiên liệu
Nhiên liệu sinh học
Đang có sẵn
Nhóm: Nhiên liệu sinh học
Bánh nhiên liệu
Đang có sẵn
1300 UAH(35 EUR)
Nhóm: Bánh nhiên liệu
Nhiên liệu lò đốt
Đang có sẵn
Nhóm: Nhiên liệu lò đốt
Khối nhiên liệu
Đang có sẵn
Nhóm: Khối nhiên liệu
 Nhiên liệu sinh thái
Đang có sẵn
Nhóm:  Nhiên liệu sinh thái
 Nhiên liệu sinh thái
Đang có sẵn
Nhóm:  Nhiên liệu sinh thái
Nhiên liệu lò hơi
Đang có sẵn
Nhóm: Nhiên liệu lò hơi
Viên thỏi nhiên liệu
Đang có sẵn
Nhóm: Viên thỏi nhiên liệu
Nhiên liệu sinh học
Đang có sẵn
Nhóm: Nhiên liệu sinh học
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Poltava region,  Poltava,  st. Kagamlyka 74, korp.2, k.1

Thủ trưởng

Vitalij Demyanov

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Biofuel. Tất cả thông tin về Biofuel tại Poltava (Ukraina).